Današnji skupščini družb Vizija Holding, k.d.d. in Vizija Holding Ena, k.d.d., sta pričakovano potrdili edina vsebinska sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz obeh družb. Tako je glavni delničar - ki ga predstavljajo povezane družbe Perspektiva FT, d.o.o., Lisca, d.d., CGP, d.d., Strešnik, d.o.o., Tiskarna Novo mesto, d.d., in Hidrotehnik, d.d. (skupaj 96,71 % vseh delnic) - sam-sebi sprejel sklep, s katerim bodo vse delnice manjšinskih delničarjev prenesene na glavnega delničarja, pri čemer je kot primerna denarna odpravnina določenih 2,00 € na delnico.

Skupščine se je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ter med drugim izpostavil problematiko 751 malih delničarjev, ki imajo svoje delnice še vedno na ukinjenih/prehodnih registrskih računih pri KDD, saj - najverjetneje zaradi visokih borzno-posredniških stroškov - svojih delnic še niso prenesli na trgovalni račun ali k »Delniški OPORI« pri VZMD (VIDEO). Zaradi procesa ukinjanja registrskih računov bodo namreč vsi delničarji, ki svojih delnic ne bodo prenesli z registrskih računov, v kratkem ostali brez svoje naložbe ter brez kakršnegakoli denarnega nadomestila oz. odpravnine, kar glede na sprejeti predlog skupaj predstavlja 172.786,00 €.

Predsednik VZMD je na skupščini napovedal izpodbijanje sklepa o iztisnitvi, saj je po prepričanju VZMD ponujena denarna odpravnina občutno prenizka. V razpravi in pred glasovanjem je glavnega delničarja pozval, naj delničarjem ponudi vsaj štiri do petkrat višjo denarno odpravnino. Izpodbojno tožbo sta napovedala tudi delničarja Ilirika in Kapitalska družba (KAD). Mag. Verbič je ob tem izpostavil dejstvo, da je skupina povezanih družb oz. družb, ki so v popolni ali delni lasti obeh holdingov, iz naslova izbrisov podrejenih obveznic in delnic slovenskih bank, skupaj utrpela za preko 29 mio € škode (glede na nakupno vrednost). Poleg drugih argumentiranih pripomb, je po prepričanju VZMD omenjene »terjatve« neprimerno vrednotiti z 0 €, saj je - tudi glede na postopke, ki jih vodi VZMD (VIDEO) - v prihodnje realno pričakovati vsaj delno, če ne popolno poplačilo razlaščenih imetnikov delnic in obveznic slovenskih bank.

Predsednik VZMD je med drugim še opozoril, da so delničarji v decembru, s strani borzno-posredniške družbe Ilirika, prejemali ponudbe za odkup omenjenih delnic, tudi po ceni 3,00 € za delnico. V zvezi s tem je Direktor, Dari Južna izrecno zatrdil, da s tem ni bil seznanjen ter da v tem primeru ni nikakršnega dogovora z Iliriko - za razliko od dogovora, da od Ilirike odkupujejo delnice po ceni 2 €, v času ko je ta delničarjem ponujala 1,80 €, pri čemer je bilo v tem času sklenjenih prodajno/nakupnih poslov za cca. 10.000 delnic.   

VZMD je sicer že pred skupščino pridobil dodatno dokumentacijo ter pozval glavnega delničarja k pogajanjem, preden bo v zakonskem roku (30 dni) primoran vložili tudi Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine, oz. voditi druge postopke za dosego primerne denarne odpravnine. Zato v Združenju vabijo vse delničarje, posebej pa tiste, ki imajo svoje delnice še vedno na registrskih računih pri KDD, da delnice prenesejo na fiduciarni račun Odvetniške družbe v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD, saj to zagotavlja tudi sodelovanje v pogajanjih oz. omenjenih sodnih postopkih, pri čemer navajajo, da je svoje delnice ob ukinjanju registrskih računov že preneslo preko 1.500 delničarjev. Med njimi so tudi številni delničarji družb Vizija Holding in Vizija Holding Ena, saj Delniška OPORA za veliko večino malih delničarjev z registrskimi računi predstavlja najracionalnejšo rešitev za ohranitev delnic oz. primeren donos iz njihove naložbe.

Delničarji lahko k Delniški OPORI pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno priložiti kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve ter še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čimprej prenesejo svoje delnice k Delniški OPORI, saj bodo sicer lahko ostali tako brez delnic, kakor tudi brez morebitne denarne odpravnine ali dividend.

Za vsa dodatna pojasnila se delničarji lahko obrnejo na Informacijsko pisarno VZMD, vsak delavnik med 9.00 in 17.00, prek telefonskih številk 01 25 11 420 ali 031 770 771 ali e-pošte delnice@vzmd.si


Sorodna sporočila:

VIZIJA HOLDING, VIZIJA HOLDING ENA – ob napovedani iztisnitvi bo 751 delničarjev ostalo brez vsakršne odpravnine (skupaj vsaj 172.786 €) zaradi njihovih ukinjenih registrskih računov – VABILO k »Delniški OPORI« pri VZMD - Ponedeljek, 11.12.2017

VIZIJA HOLDING (ENA), ELEKTRO LJUBLJANA, KOMPAS – ob današnjih skupščinah VZMD ponovno opozarja na problematiko ukinjanja registrskih računov ter posledično razlastitev številnih delničarjev, ki bodo ostali tudi brez dividend in/ali odpravnin - Torek, 11.07.2017

 


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items