V minulem tednu je VZMD delničarjem družb, Vizija Holding, k.d.d., in Vizija Holding Ena, k.d.d., poslal dopise z opozorilom, da sta za konec decembra sklicani skupščini obeh družb, na katerih se bo odločalo le o eni vsebinski točki »Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe«. To najverjetneje pomeni, da bo glavni delničar - ki ga predstavljajo povezane družbe Perspektiva FT, d.o.o., Lisca, d.d., CGP, d.d., Strešnik, d.o.o., Tiskarna Novo mesto, d.d., in Hidrotehnik, d.d. (skupaj 96,71 % vseh delnic) - na skupščini sam-sebi sprejel sklep, po katerem bodo vse delnice manjšinskih delničarjev prenesene na glavnega delničarja, pri čemer je kot primerna denarna odpravnina določenih 2,00 € na delnico.

V VZMD ob tem opozarjajo, da ima kar 751 malih delničarjev – večina ima v lasti delnice obeh družb – svoje delnice še vedno na ukinjenih/prehodnih registrskih računih pri KDD, saj najverjetneje zaradi visokih borzno-posredniških stroškov svojih delnic vse do danes še niso prenesli na trgovalni račun ali jih prodali. Zaradi procesa ukinjanja registrskih računov bodo vsi delničarji, ki svojih delnic ne bodo prenesli z registrskih računov, v kratkem ostali brez svoje naložbe ter brez kakršnegakoli denarnega nadomestila oz. odpravnine, kar glede na objavljeni predlog skupaj predstavlja vsaj 172.786,00 €.

VZMD je od obeh družb že zahteval tudi vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere bodo njihovi strokovni sodelavci preverili, ali je ponujena denarna odpravnina primerna ter po potrebi v zakonskem roku vložili Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine, začeli pogajanja z glavnim delničarjem, oz. vodili druge postopke za dosego primerne denarne odpravnine.

Zato VZMD vabi delničarje, ki imajo svoje delnice še vedno na registrskem računu pri KDD, da delnice prenesejo na fiduciarni račun Odvetniške družbe v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD (VIDEO), ki zagotavlja tudi sodelovanje v omenjenih postopkih in kamor je svoje delnice ob ukinjanju registrskih računov preneslo že mnogo delničarjev. Med njimi so tudi številni delničarji družb Vizija Holding in Vizija Holding Ena, saj Delniška OPORA za veliko večino malih delničarjev z registrskimi računi predstavlja najracionalnejšo rešitev za ohranitev oz. ustrezen donos iz njihove naložbe.

Delničarji lahko k Delniški OPORI pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno priložiti kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista. V VZMD zato še posebej vabijo vse delničarje v družbah, kjer se pričakuje oz. so v teku iztisnitve ter še niso uredili prenosa svojih delnic z registrskih računov, da čimprej prenesejo svoje delnice k Delniški OPORI, saj bodo sicer lahko ostali tako brez delnic, kakor tudi brez morebitne denarne odpravnine ali dividend.

Za vsa dodatna pojasnila se delničarji lahko obrnejo na Informacijsko pisarno VZMD, vsak delavnik med 9.00 in 17.00, prek telefonskih številk 01 25 11 420 ali 031 770 771 ali e-pošte delnice@vzmd.si


Sorodna sporočila:

VIZIJA HOLDING (ENA), ELEKTRO LJUBLJANA, KOMPAS – ob današnjih skupščinah VZMD ponovno opozarja na problematiko ukinjanja registrskih računov ter posledično razlastitev številnih delničarjev, ki bodo ostali tudi brez dividend in/ali odpravnin - Torek, 11.07.2017

 


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items