Dopis občine Ajdovščina 10 11 2017

VZMD je v tem tednu na likvidacijskega upravitelja družbe Vipa Holding, d.d. – v likvidaciji, Mirana Gombača, naslovili nov dopis z vprašanji o poteku že 5-letne likvidacije, nedavni delni (kosovni) prodaji glavne naložbe družbe, ki jo je predstavljal skoraj polovični delež v družbi Mlinotest, d.d., ter relaciji z največjim delničarjem, družbo Mlino, d.o.o. (79,8 %), ki združuje vodilne delavce Mlinotesta, s ciljem pridobitve čim večjega lastništva Mlinotesta. V zahtevnih pogajanjih, ki jih za skupno prodajo delnic družbe Vipa Holding že mesec dni vodi VZMD tudi z večinskim delničarjem družbo Mlino, je prišlo do resnega zastoja, saj se je med drugim pokazalo, da predstavniki Mlino - po prepričanju VZMD - precenjujejo morebitna tveganja v zvezi s postopkom likvidacije Vipe Holding oz. posledično ne priznavajo vrednotenja njegovih (preostalih) delnic Mlinotesta (in s tem delnic same Vipe Holding) po ceni, po kateri so jih sami ravnokar kupili od iste Vipe Holding.

Ker pogajalci VZMD temu izrecno nasprotujejo in se čudijo morebitnim temeljem za takšno stališče in ravnanje predstavnikov Mlino, zdaj likvidacijskega upravitelja Vipe Holding - kot osebo, ki mora ravnati v korist družbe Vipa Holding in ne le v korist večinskega delničarja (družbe Mlino) ter na škodo malih delničarjev - sprašujejo, ali je storil karkoli, zaradi česar bi lahko družba Mlino, kot večinski delničar, vrednotila delnice Mlinotesta v lasti Vipe Holding po bistveno nižji ceni, kot jo je za bistveno manjši sveženj delnic ravnokar sama plačala Vipi Holding. Oktobra letos je namreč Vipa Holding svoj 48,01 % delež v Mlinotestu zmanjšala z odsvojitvijo 14,46 % delnic, ki jih je prodala Mlinoju, s čimer je ta postal največji delničar tudi v Mlinotestu (zdaj 37,67 %, prej 23,21 %). Po pozivu VZMD, je likvidacijski upravitelj razkril da je prodajna cena znašala 4,30 €. V svoji zadnji bilanci (na dan 30. 6. 2017) Vipa Holding izkazuje obveznosti do delničarjev v višini 2.496.270,00 €, oz. 0,34 € na delnico, pri čemer je bila njena ključna naložba – 48,01 % delež v družbi Mlinotest – vrednotena zgolj na 4.469.456,00 €, oz. 2,70 € za delnico Mlinotesta, torej  1,60 € manj na posamezno delnico, kot pri nedavni odsvojitvi. Upoštevanju vrednosti delnic Mlinotesta pri 4,30 €, bi za celoten 48,01 % delež delnic, pomenilo dodatnih 2.648.566,20 € oz. dodatnih 0,36 € na posamezno delnico Vipe Holding, torej bi se obveznost do delničarjev povečala na skupno kar 0,70 € za posamezno delnico.

Hkrati velja spomniti tudi na nedavno uradno izjavo Župana Občine Ajdovščina, da bo Občina delnice Mlinotesta prodala po višji ceni kot jih je kupila (4,36 € na delnico). Občina ima sicer z družbo Mlino sklenjen tudi Delničarski sporazum, ki ga je VZMD po daljši pravni bitki z obema akterjema, preko Informacijskega pooblaščenca in sodbo Upravnega sodišča RS, naposled uspel pridobiti konec preteklega tedna, zdaj pa ga preučujejo strokovni sodelavci VZMD. VZMD v dopisu med drugim zanimajo tudi razlogi za prodajo delnic Mlinotesta po kosih namesto v celoti oz. enem svežnju. »Razbita« likvidacija delnic namreč ne prispeva k maksimizaciji cene. Glede na to, da je Mlino tudi največji upnik Vipe Holding, pa v VZMD resno opozarjajo tudi na možnost konflikta interesov.

Vsekakor bodo pogajalci VZMD vztrajali pri dosedanjih analizah, že doslej pa so tudi pogajanja pokazala, da je dejanska vrednost delnice Vipe Holding precej višja kot le 0,06 € na delnico, kolikor znaša trenutni tečaj na Ljubljanski borzi in kolikor je avgusta 2016 znašala tudi uspešno zaključena prevzemna ponudba Mlinoja, odobrena s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), v zvezi s čimer je VZMD prav tako sprožil sodni postopek, a z njim po odločitvi Vrhovnega sodišča ni uspel. Sicer so v VZMD zadovoljni z odzivom malih delničarjev, saj se je njihovim prizadevanjem doslej pridružilo že 828 delničarjev, z več kot 3,25 % vseh delnic Vipe Holding. Strokovni sodelavci VZMD pa ob tem izpostavljajo, da bi pomemben moment v pogajanjih lahko predstavljalo tudi povečanje svežnja delnic na vsaj 5 %, s čimer bi dobili moč sklicevanja skupščin in nekatere druge dodatne možnosti in pravice.

Tako VZMD ponovno vabi delničarje k podpisu Delničarskega sporazuma, oz. - v primeru da imajo delnice na ukinjenih registrskih računih pri KDD - k prenosu njihovih delnic v Delniško OPORO (VIDEO). Slednji bodo v primeru ne-ukrepanja v kratkem ostali brez svojih delnic, kljub temu, da se je na pogajanjih že izkazalo, da delnice Vipe Holding nikakor niso ničvredne, kot se je mnogokrat skušalo zavajati male delničarje. Delničarji, ki imajo svoje delnice še na ukinjenih registrskih računih lahko k »Delniški OPORI« pristopijo z izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na upravni enoti. 

Sorodna sporočila:

VIPA HOLDING – napredek v zahtevnih pogajanjih z družbo MLINO o odkupu delnic preko 750 delničarjev v Delničarskem sporazumu in Delniški OPORI pri VZMD, po vsaj 6-kratniku borzne in prevzemne cene – ZADNJE VABILO DELNIČARJEM - Petek, 27.10.2017

VIPA HOLDING - zagotovila likvidacijskega upravitelja ob zahtevi VZMD, večinski lastnik MLINO s pobudo za sestanek, ob formiranju Delničarskega sporazuma in drugih aktivnostih VZMD, ki podaljšuje rok za pristop delničarjev k prizadevanjem za skupno prodaj - Petek, 20.10.2017

VIPA HOLDING, MLINOTEST – VZMD v izogib oškodovanju preko 8.000 malih delničarjev obeh družb zahteva informacijo o višini kupnine oz. pogojih pri odsvojitvi 14,46 % delnic managerski družbi MLINO, ki je tako postala tudi največji delničar MLINOTESTA - Ponedeljek, 16.10.2017

VIPA HOLDING – 7.740 malim delničarjem po prepričanju VZMD skupaj pripada vsaj med 497.253 € in 892.131 €, po trenutnem tečaju pa so njihove delnice vredne 10-krat manj, le 87.750 € - VZMD vabi k Delničarskemu sporazumu, »Delniški OPORI« in skupni prodaji - Sreda, 11.10.2017

MLINOTEST – ajdovski Občinski svet tokrat javno o sporni milijonski naložbi občine v Mlinotest oz. asistenci pri njegovem tajkunskem prevzemanju - Četrtek, 29.06.2017

MLINOTEST – VZMD s pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici – sodnica Nataša Vižintin Komel v izrecnem nasprotju z zakonom dokazno breme o usklajenem ravnanju družb Mlino, Vipa Holding in Občine Ajdovščina naložila kar VZMD - Sreda, 14.06.2017

MLINOTEST – ponovno zavlačevanje z izkoriščanjem pravnih manevrov, VZMD z odgovorom na predlog za izdajo začasne odredbe - Petek, 07.06.2017

MLINOTEST – ravnanja Občine Ajdovščina pod drobnogledom Računskega sodišča, odločba Informacijskega pooblaščenca o razkritju Sporazuma z managersko družbo Mlino, VZMD še v naznanitev Evropski komisiji o nedovoljeni državni pomoči - Petek, 02.06.2017

ATVP prejel sum prikritja notranje informacije pri managerskem prevzemu MLINOTESTA - obvladovana VIPA HOLDING prikrila dobljeni spor z ABANKO o zastavni pravici 86% vsega premoženja (VZMD objavlja sodbo) - 15-milijonsko oškodovanje - Sreda, 12.04.2017

MLINOTEST – sodišče zavrglo tožbo družbe Mlino zoper mag. Verbiča zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve ob opozarjanju na sporni managerski prevzem - Sreda, 05.04.2017

MLINOTEST – niz šokantnih razkritij in dokumentov v managerskem prevzemu – odvetnik Praček zastopal tako dolžnika (VIPA HOLDING) kot tudi upnika (MLINO), posojilo zavarovano z delnicami Mlinotesta, ATVP pa povezav ne vidi! - Torek, 28.03.2017

MLINOTEST – nova šokantna razkritja v primeru spornega managerskega prevzema družbe, ob oškodovanju 8.797 delničarjev Vipe holding, Gorenjske banke, Mlinotesta in Občine Ajdovščina - Ponedeljek, 20.03.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

MLINOTEST - dodatna zamegljevanja spornega managerskega prevzema Mlinotesta s ponovnimi poizkusi diskreditacije VZMD, ki je sprožil sodni postopek - Četrtek, 24.11.2016

MLINOTEST - pri tajkunskem prevzemu uprava ne izbira sredstev ter stopnjuje laži in diskreditacije - VZMD objavlja dokumente - Ponedeljek, 29.08.2016

ATVP - VZMD pred Upravnim sodiščem zoper Agencijo sprožil postopke zaradi sporne zavrnitve zahteve za vpogled v spis v prevzemnem postopku in izdaje dovoljenja za sporni prevzem Mlinotesta s strani njegove uprave - Sreda, 24.08.2016

MLINOTEST - Uprava najavila postopke zoper mag. Verbiča, ta pa po zahtevah naslovljenih na ATVP zdaj zahteva od Župana Ajdovščine (enega od prevzemnikov) dostop do informacij javnega značaja - Ponedeljek, 08.08.2016

MLINOTEST - as regards Tuesday’s takeover bid VZMD has announced to take measures against ATVP (Securities Market Agency) and believes that the questionable and ignominious bid is not acceptable for the shareholders - Petek, 05.08.2016

MLINOTEST - ob današnji prevzemni ponudbi VZMD napovedal ukrepe tudi zoper ATVP ter izraža prepričanje, da sporna in sramotna ponudba za delničarje ni sprejemljiva - Torek, 02.08.2016

MLINOTEST - ob prevzemni nameri družbe Mlino želi VZMD z udeležbo v postopku izdaje dovoljenja ATVP zagotoviti primernost ponujene cene, ki bo pomembna tudi v primeru pričakovane iztisnitve/razlastitve 630 delničarjev - Četrtek, 28.07.2016

MLINOTEST - polemična letos že tretja skupščina v znamenju delitve dobička in statusa (lastnih) delnic - VZMD ponovno v izpodbijanje, delničarjem pa ves dobiček in rezerve iz preteklih let - Sreda, 18.05.2016

MLINOTEST - VZMD vložil tožbo za razveljavitev sklepov 27. skupščine, ki je potrdila nične sklepe 26. skupščine o zamenjavi vseh predstavnikov kapitala v Nadzornem svetu družbe - Ponedeljek, 21.03.2016

MLINOTEST - druga letošnja skupščina ni prinesla sprememb glede na prejšnjo - po opozorilih VZMD - zdaj razveljavljeno skupščino - Četrtek, 11.02.2016

MLINOTEST - današnja skupščina predčasno zamenjala oba člana nadzornega sveta - po opozorilih VZMD družba VIPA HOLDING - v likvidaciji izglasovala svoj Nasprotni predlog - VZMD kljub pomembnemu uspehu napovedal možnost izpodbijanja sklepa - Četrtek, 07.01.2016

MLINOTEST - pred jutrišnjo skupščino resno opozorilo največjemu lastniku, družbi VIPA HOLDING - v likvidaciji, naj zaščiti interese svojih 11.480 delničarjev in prepreči predlagano menjavo nadzornikov ter ohrani pogoje za konkurenčno prodajo delnic - Sreda, 06.01.2016

AJDOVŠČINA, LJUBLJANA, NOVA GORICA, VIPAVA - pestro in vzpodbudno dogajanje ob 5. Ljubljana Forumu ter obisku gospodarske delegacije iz Jaroslavlja - Četrtek, 08.10.2015

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items