20180702 175854

V Bruslju se je s sestankom Izvršnega odbora, ki mu sledi Generalna skupščina, pričelo letno srečanje Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance). Kot član Izvršnega odbora Better Finance in predstavnik Slovenije se dogajanja aktivno udeležuje tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je - na izrecno željo sestrskih združenj - na današnji skupščini podrobneje predstavil številne aktivnosti VZMD, povezane z zaščito malih delničarjev v primerih iztisnitev iz delniških družb. Tudi v evropskih sestrskih organizacijah so namreč opazili porast primerov iztisnitev, ki so VZMD dobro znani in s katerimi imajo dragoceno 12-letno prakso.

Preberite več:

Pred današnjo skupščino je družba LUKA KOPER, d.d., na portalu Ljubljanske borze, SeoNet, objavila Obvestilo o prejeti sodbi, s katero je Okrožno sodišče v Kopru zavrnilo zahtevek VZMD za ugotovitev ničnosti sklepov 28. skupščine delničarjev družbe (VIDEO), s katerimi so bili imenovani za nadzornike mag. Andraž Lipolt, mag. Milan Jelenc in Barbara Nose. V VZMD, kjer Sodbe še niso prejeli, ob tem izpostavljajo, da gre za odločitev na prvi stopnji ter da se bodo – spričo pomembnosti primera tako za pravno prakso, kot tudi za kulturo in standarde upravljanja družb – zoper takšno odločitev pritožili. Dodajajo še, da je bilo izpodbijano imenovanje, z vidika konflikta interesov spornih nadzornikov, tudi v nasprotju z določili Kodeksa Združenja nadzornikov Slovenije, zato se sprašujejo o smiselnosti tovrstnih dokumentov, če jih ne upoštevajo niti najvplivnejši, državni oz. paradržavni upravljavci premoženja.   

Preberite več:

Čez pol ure se bo v dvorani Državnega sveta pričel strokovni posvet z naslovom »Usoda slovenskih bank in razvoj finančnega trga (borze)«, ki ga organizirajo Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji NKBM«, Sinteza-KCD in VZMD, ob podpori državnega svetnika, dr. Matjaža Gamsa. Poleg predstavnikov in članov organizatorjev je svojo udeležbo na posvetu napovedalo preko 50 udeležencev, med drugim poslanci Državnega zbora (LMŠ in NSi), predstavniki strank, društev, sindikatov ter drugih družbenih gibanj.

Preberite več:

Pred dobro uro se je v prostorih VZMD zaključila novinarska konferenca (VIDEO: www.youtube.com/watch?v=y8vqnF7tyPk) z najavo in predstavitvijo strokovnega posveta »Usoda slovenskih bank in razvoj finančnega trga (borze)«, ki bo v četrtek, 28. 6. 2018, ob 13:00, v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, v organizaciji Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM«, Sinteze-KCD in VZMD, ob podpori državnega svetnika, dr. Matjaža Gamsa. Zainteresirani razpravljavci in udeleženci naj svojo prisotnost sporočijo na e-naslov info@vzmd.si ter pri tem navedejo ime, priimek in naslov stalnega bivališča (skladno z navodili službe DS RS, zaradi lažje registracije v recepciji parlamenta).

Preberite več:

Včerajšnje skupščine družbe DOM-TITAN, d.d., sta se udeležila le glavni delničar, francoski DOM SECURITY (98,67 %), ter Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je poslovodstvu družbe zastavil številna vprašanja. Družba ima 111 malih delničarjev, skupščin pa se zadnji dve leti udeležuje le VZMD oz. mag. Verbič. Po tem ko je družba še lani izkazovala 728.459,88 € bilančnega dobička na stanje konec leto 2016 - pri čemer so delničarji ostali brez dividend - se je včeraj skupščina seznanila z le 151.315,68 € bilančnega dobička ob koncu leta 2017. Ob tem je posebej zbodel v oči podatek, da je družba v letu 2017 ustvarila čisto izgubo v višini 577.144,20 €, medtem ko je leto pred tem ustvarila čisti dobiček v višini 512.741,76 €.

Preberite več:

Odgovor ECB 14 6 2018 SLO

Medtem ko leta 2013 razlaščeni imetniki delnic in obveznic 6 slovenskih bank že več kot leto in pol zaman čakajo na odpravo protiustavnosti Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki jo je Državnemu zboru RS naložilo Ustavno sodišče RS, je predstavnik Civilne iniciative »Izbrisani mali delničarji NKBM« in član Strokovnega sveta VZMD, dr. Peter Glavič, konec maja na Evropsko centralno banko (ECB) naslovil prošnjo za dostop javnosti do dokumentov o izrednih ukrepih in izbrisih. Kot izpostavlja dr. Glavič, je na ECB naslovil pismo, ker »Ustavno sodišče Računskemu sodišču še ni dalo zelene luči za vpogled v dokumentacijo Banke Slovenije o dogodkih v obdobju 2012-2014«. Po prejemu odgovora Civilna iniciativa sporoča Ustavnemu sodišču, Računskemu sodišču, Vladi in Državnemu zboru, da ni nikakršne ovire za preiskavo v Banki Slovenije ter sprejem zakona za odpravo protiustavnosti.

Preberite več:

Ob aktualnem dogajanju ter nedavnem sklicu skupščine družbe Hranilnica Lon, d.d., in naknadnih dopolnitvah dnevnega reda, v VZMD ugotavljajo, da utegne v boju za prevlado v lastništvu družbe priti do pomembnih možnosti tudi za male delničarje. Zato so male delničarje - teh je v družbi še 330 in imajo skupaj v lasti cca. 25 % delež - s pismom opozorili na nekatera relevantna dejstva ter jih povabili k oblikovanju skupnega svežnja delnic. Strokovni sodelavci VZMD so namreč prepričani, da poštena vrednost delnice znaša precej več, kot je po trenutnem tečaju na večstranskem sistemu trgovanja »SI ENTER« Ljubljanske borze, in jo je moč doseči tudi z oblikovanjem skupnega svežnja delnic malih delničarjev ter s pogajanji z večjimi lastniki oz. interesenti, ali pa z morebitno zahtevo za izstop iz družbe oz. določitvijo poštene denarne odpravnine tudi v primeru iztisnitve. 

Preberite več:

lastniška struktura Gorenje 31 5 2018

Ob bližajočem se roku za sprejem Prevzemne ponudbe za delnice družbe Gorenje, d.d., ki jo je podala kitajska družba Hisense, in vse glasnejših medijskih poročanjih ter špekulacijah o možni iztisnitvi malih delničarjev, iz VZMD ponovno opozarjajo na nekatera – za male delničarje – pomembna dejstva. V VZMD delničarjem, ki svoje delnice želijo prodati po prevzemni ceni, svetujejo, da prevzemno ponudbo sprejmejo ter ne čakajo morebitne iztisnitve. Ponudbo naj sprejmejo še ta teden, saj je skrajni rok za sprejem naslednji torek, 26. 6. 2018, ki bo sledil prazničnemu ponedeljku, zaradi česar so neke borzno-posredniške hiše svoje stranke že obvestile naj interes za sprejem sporočijo do petka 22. 6. 2018.

Preberite več:

lastniška struktura Gorenje 31 5 2018

Ob današnjih medijskih objavah, da naj bi Kapitalska družba, d.d. (KAD), s 16,37 % delnic družbe Gorenje, d.d., sprejela prevzemno ponudbo kitajske družbe Hisense, iz VZMD opozarjajo male delničarje - ki računajo na morebitno iztisnitev - da ta še nikakor ni gotova. S sprejemom prevzemne ponudbe se sicer večajo možnosti, da bo prevzemnik dosegel 90 % prag, ki bi mu omogočil iztisnitev malih delničarjev (teh je trenutno še preko 10.700) po drugi strani pa še ni jasno, koliko delnic bo prevzemno ponudbo sprejelo in ali se bo prevzemnik - v primeru izpolnjenih pogojev - za iztisnitev sploh odločil.

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items