20180613 110330

Na današnji skupščini družbe Mlinotest, d.d., je bilo prisotnega 98,62 % kapitala z glasovalno pravico. S sklicem je bil med drugim predlagan umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu, pri čemer o prvotnem predlogu Uprave in Nadzornega sveta delničarji niso glasovali, saj so pred tem sprejeli Nasprotni predlog VZMD, ki ga je na skupščini zastopal Predsednik, mag. Kristjan Verbič. Ob tem so v VZMD pozdravili podporo dveh največjih delničarjev, družb Mlino, d.o.o., in Fin vita, d.o.o. (skupaj 96,27 % vseh delnic), brez katerih Nasprotni predlog VZMD o višji denarni odpravnini ne bi bil sprejet.

Preberite več:

NP Mlinotest 13 6 2018 Page 1

Čez nekaj minut se bo v Ajdovščini pričela 30. skupščina družbe Mlinotest, d.d., na kateri bodo delničarji, na predlog Uprave in Nadzornega sveta, med drugim odločali o umiku delnic iz trgovanja na organiziranem trgu. Skupščine se bo udeležil tudi predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki bo poleg Združenja zastopal še delničarje, vključene v Delničarski sporazum oz. »Delniško OPORO« pri VZMD. K točki o umiku delnic bo VZMD na skupščini podal Nasprotni predlog, s katerim predlaga zvišanje denarne odpravnine za delničarje, ki bi umiku delnic nasprotovali.  

Preberite več:

20180612 115708

Na današnji skupščini družbe Gorenje, d.d., je bilo prisotnega 61,40 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščina se je zaradi tehničnih težav pričela s skoraj enourno zamudo, minila pa je v znamenju aktualne Prevzemne ponudbe kitajske skupine Hisense, ki za delnico ponuja 12,00 €, ter imenovanja štirih (od sicer sedmih) članov nadzornega sveta, saj aktualnim prihodnji mesec poteče mandat.

Preberite več:

Izdatna pogajanja so naposled privedla do vidnejšega premika, potem ko je VZMD pred dobrima dvema mesecema male delničarje družbe MARLES, d.d., povabil k postopkom za skupno prodajo njihovih delnic, oz. izstop iz družbe. VZMD je namreč od glavnega delničarja - gospoda Leopolda Poljanška, ki skupaj s povezanimi družbami obvladuje preko 90 % (prag za istisnitev ali izstop) vseh delnic Marlesa - konec minulega meseca prejel izboljšano ponudbo za odkup delnic Marlesa v višini 2,00 € za delnico. 

Preberite več:

Sklep Višjega sodišča II Cpg 582018 5 6 2018

Na včerajšnji skupščini družbe Unior, d.d., je bilo prisotnega 66,09 % kapitala z glasovalno pravico, pri čemer imata državna Slovenski državni holding, d.d. (SDH) in Kapitalska družba, d.d., (KAD), skupaj 45,03 %. Skupščine se je v imenu VZMD udeležila odvetnica Ira Mašič iz Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o. Iz VZMD namreč že vse od lanskoletne skupščine opozarjajo na možnost oškodovanja delničarjev zaradi sporne izčlenitve turistične dejavnosti iz družbe UNIOR, d.d., z ustanovitvijo nove družbe UNITUR, d.o.o. Da bi preprečili potencialno oškodovanje preko 930  (skupaj cca 20 %) manjšinskih delničarjev so v VZMD uporabili številna pravna sredstva. Na včerajšnji skupščini pa je pooblaščenka VZMD med drugim zastavila tudi številna vprašanja, predvsem glede Letnega poročila za leto 2017, družbe Unitur ter nedavne prodaje družbe RTC Krvavec.

Preberite več:

V primeru izčlenitve turističnega dela družbe UNIOR, d.d., na novoustanovljeno družbo UNITUR, d.o.o., so se v VZMD včeraj seznanili  z odločitvijo Višjega sodišča v Celju, ki je v registrskem postopku vpisa statusne spremembe delitve s sklepom potrdilo izpodbijani sklep Okrožnega sodišča v Celju. V začetku marca je namreč že drugič prišlo do vpisa Sklepa o izčlenitvi v sodni register, na katero se je VZMD pritožil. Razveljavitev vpisa Sklepa o izčlenitvi Uniturja iz Uniorja v sodni register je VZMD, s pritožbo preko Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., pred Višjim sodiščem v Celju sicer enkrat že dosegel, tokrat pa je Višje sodišče izpodbijani sklep potrdilo.

Preberite več:

Na današnji skupščini družbe Cinkarna Celje, d.d., so se delničarji seznanili z rekordnimi rezultati družbe ter z veliko večino podprli izplačilo doslej najvišjih dividend, in sicer v višini 26,52 € bruto na delnico. Za omenjeno izplačilo dividend bo družba namenila praktično celoten bilančni dobiček, ki je konec leta 2017 znašal 21.550.008,00 €.

Preberite več:

Astana05062018

Danes ponoči je v prestolnico Kazahstana Astano prispela slovenska gospodarska delegacija v Republiko Kazahstan, katere član je po povabilu organizatorjev, Kazahstansko-slovenskega poslovnega kluba ter agencij Kazakh Invest in SPIRIT Slovenija, tudi predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič (na fotografiji s posebnim predstavnikom predsednika OSCE in nekdanjim italijanskim zunanjim ministrom, Francom Frattinijem, ter predsednikom Kazahstansko-slovenskega poslovnega kluba, Dejanom Štancerjem).

Preberite več:

Turboinstitut Kolektor

Minuli teden je potekal sestanek med Poravnalnim odborom in predlagatelji postopka sodnega preizkusa primernosti denarne odpravnine v primeru iztisnitve oz. razlastitve delničarjev družbe TURBOINŠTITUT, d.d. VZMD je omenjeni postopek sprožil potem, ko je bil - dne 23. 9. 2014, v okviru 19. skupščine delničarjev - sprejet sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, družbo KOLEKTOR GROUP, d.o.o., pri čemer je bila kot primerna denarna odpravnina, določenih pičlih 5,00 € za delnico.

Preberite več:

Dopis GBD 25052018 Page 1

V VZMD so prejeli dopis družbe GBD BPD d.d., v katerem jih slednja poziva k takojšnjemu umiku nedavnega sporočila za javnost z naslovom »GBD / BKS BANK / ATVP - »Trgovanje z ljudmi« dobilo domovinsko pravico v Sloveniji - delničarji predmet nezaslišanega trgovanja ter prisile – edina alternativa in zatočišče le »Delniška OPORA« VZMD, javni poziv ATVP«, kjer je VZMD opozoril na perečo problematiko delničarjev, ki so imeli svoje trgovalne račune odprte pri Gorenjski borzno-posredniški družbi (GBD), ki je prenehala opravljati investicijske storitve, delničarje/stranke pa prenesla oz. praktično »prodala« podružnici avstrijske banke BKS. Hkrati v GBD zahtevajo tudi opravičilo v vsaj enem dnevnem časopisu ter na njihovi FB strani.

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items