Marles slika prava 24.4.2018

Konec minulega meseca je 170 malih delničarjev družbe Marles, d.d., na svoje naslove prejelo pisma, s katerimi jih je VZMD povabil k skupni prodaji njihovih delnic v okviru sheme »Delniška OPORA« pri VZMD (VIDEO). Največji delničar družbe je s 83,27 % Leopold Poljanšek, skupaj s povezanimi družbami pa obvladuje preko 90 % vseh delnic Marlesa, zaradi česar so v VZMD ocenili, da je možno in smiselno podati zahtevo za izstop iz družbe (odprodajo delnic) ter po potrebi sprožiti sodni postopek za določitev primerne denarne odpravnine.

Preberite več:

VZMD LUKA KOPER I Pg 305 2017 PREKLIC POGOJNO SKLENJENE SODNE PORAVNAVE Page 1

VZMD je minuli teden preklical pogojno sklenjeno sodno poravnavo v primeru tožbe, ki jo je sprožil zoper družbo LUKA KOPER, d.d., zaradi izpodbijanja in ničnosti lanskih skupščinskih sklepov o imenovanju treh novih nadzornikov družbe v sklopu kadrovskega cunamija (VIDEO), ki ga je takrat pričel uprizarjati SLOVENSKI DRŽAVNI HODLING, d.d. (SDH). Po marčevskem tajnem poravnalnem naroku, na katerem so vse strani izrazile interes za sporazumno rešitev spora, so strokovni sodelavci VZMD proučili vsebino poravnave, zlasti z vidika danih jamstev za zakonito in ustrezno delovanje članov nadzornega sveta, katerih imenovanje izpodbijajo. Na poravnalnem naroku, ki ga je vodila sodnica mag. Samanta Nusdorfer, so bili prisotni VZMD, kot tožeča stranka, ki jo zastopa ODVETNIŠKA PISARNA JEREB, kot tožena stranka pa Luka Koper, ki jo zastopa ODVETNIŠKA DRUŽBA PIRNAT – KOVAČIČ – ŠKOFIČ, ter stranski intervenienti na strani tožene stranke, in sicer SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING d.d. (SDH), MILAN JELENC, ANDRAŽ LIPOLT in BARBARA NOSE, ki jih zastopa ODVETNIŠKA DRUŽBA MARTELANC.

Preberite več:

Potem ko je bilo že v časih starega Rima preseženo pojmovanje, da so ljudje lahko samo »govoreči predmeti« ali »govoreče orodje« ter več kot 150 let po aboliciji suženjstva, so v Republiki Sloveniji mali delničarji spet predmet trgovanja in objekt dogovarjanja finančnih oligarhov, brez lastne subjektivitete, volje in pravic!

C014

Tako tisoči in tisoči malih delničarjev, strank Gorenjske borzno-posredniške družbe d.d. (GBD) - mnogi med njimi so se zbegani in zaskrbljeni obrnili na VZMD - v preteklih dneh niso bili zgolj postavljeni pred dejstvo, da bo GBD prenehala opravljati investicijske storitve in posle, zaradi česar bi si morali najti novega finančnega posrednika, temveč so bili postavljeni tudi pred dejstvo, da so bili prodani podružnici avstrijske banke BKS (Bank für Kärnten und Steiermark). Neverjetno, a resnično: BKS banka bo zanje očitno plačala njihovemu prejšnjemu finančnemu posredniku (GBD), namesto da bi takšno plačilo namenili njim samim, npr. za nižje stroške vodenja računov in/ali drugih fantazijskih nadomestil, ki se jih sicer uspejo domisliti finančni posredniki. Je mar GBD lastnik svojih strank – malih delničarjev, da lahko zanje prejme denar?!!

Preberite več:

Introducing sustainable blue economy finance principles en Page 1

Predsednica Evropske federacije investitorjev Better Finance, Jella Benner-Heinacher, in izvršni direktor Better Finance, Guillaume Prache, sta se konec marca na konferenci Evropske komisije o financiranju trajnostne rasti »High-Level Conference: Financing Sustainable Growth« sestala z evropskim komisarjem za okolje, pomorske zadeve in ribištvo, Karmenujem Vello. Srečanje je bilo osredotočeno na »finančna načela modre ekonomije«, ki so bila pripravljena v posvetovanju z zasebnimi in javnimi finančnimi institucijami. Ta načela so med drugim usmerjena v standarde poslovanja Mednarodne finančne korporacije (IFC) ter okoljskimi in socialnimi načeli in standardi Evropske investicijske banke (EIB).

Preberite več:

DSC 0841

S skupno sejo Odborov Državnega zbora RS za zadeve Evropske unije in za gospodarstvo, se je zjutraj pričel delovni obisk podpredsednika Evropske komisije (EK), pristojnega za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, Jyrki Katainena. Kot edini predstavnik zainteresirane javnosti se je seje udeležil predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki se je s podpredsednikom Katainenom sicer že srečal v Bruslju, tudi tokrat pa sta izmenjala nekaj besed. Podpredsednik EK se v Sloveniji mudi v okviru t.i. evropskega semestra, vsakoletnega ciklusa usklajevanja proračunskih, gospodarskih in reformnih procesov v državah članicah. Poleg seje v Državnem zboru vključuje še pogovore s predsednikom Vlade RS, delovno kosilo z ministrico za finance RS ter sprejem pri predsedniku RS.

Preberite več:

VZMD pozdravlja hitro in učinkovito delo kriminalistov v primeru groženj Guvernerju Banke Slovenije, dr. Boštjanu Jazbecu, hkrati pa pričakuje tudi opravičilo Banke Slovenije in dr. Jazbeca, spričo javnih namigovanj in insinuacij, da za grožnjami stojijo razlaščeni vlagatelji. Kot je pokazala kriminalistična preiskava, grožnje Guvernerju Jazbecu niso bile povezane z njegovim delom oz. funkcijo, temveč - kot vse kaže - z njegovim zasebnim življenjem.

Preberite več:

VZMD KRKA I Pg 102 2017 PRVA PV INTERVENIENTA S POZIVOM Page 2

V primeru tožbe VZMD za izpodbijanje in ničnost sklepa o imenovanju Hansa Helmuta Fabryja za novega člana Nadzornega sveta, ki ga je na lanskoletni skupščini družbe KRKA, d.d. (VIDEO), predlagal in potrdil Slovenski državni holding, d.d. (SDH), zdaj slednji - po svoji zahtevi stranski intervenient v sodnem postopku - s pravnimi manevri ponovno poskuša zavlačevati postopek in namerno povečuje sodne stroške. VZMD je namreč prejel Pripravljalno vlogo intervenienta, v kateri SDH med drugim zatrjuje, da je VZMD tožbo vložil prepozno, pri čemer skuša SDH pozornost usmerjati na tehnične razloge za zavrnitev tožbe in ne na vsebino same tožbe.

Preberite več:

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju se je ravnokar zaključila »1. Nacionalna konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva«, ki je združila preko 300 uglednih udeležencev, odločevalcev v izvozno usmerjenih podjetjih, deležnikov v podpornem okolju internacionalizacije, predstavnikov tujih veleposlaništev in ključnih investitorjev. Po uvodnih nagovorih ‒ dr. Mira Cerarja, predsednika Vlade RS, Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Karla Erjavca, ministra za zunanje zadeve, Gorazda Žmavca, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, in Boštjana Gorjupa, predsednika Gospodarske zbornice Slovenije ‒ so številni strokovnjaki, predstavniki institucij in podjetij razpravljali o položaju slovenskih izvoznikov po gospodarski krizi, o vlogi države in podpornega okolja na področju internacionalizacije, o trendih, poteh in izzivih internacionalizacije ter dobrih praksah iz tujine.

Preberite več:

Petrol pooblastilo 24 4 2018

Družba PETROL, d.d., tudi letos organizira zbiranje pooblastil za 28. skupščino delničarjev, ki je sklicana za 26. aprila 2018, delničarji pa lahko svoja pooblastila vrnejo do vključno 22. aprila 2018. Tudi ob tokratni skupščini VZMD sodeluje pri zbiranju pooblastil s pooblaščencema dr. Androm Ocvirkom, članom Strokovnega sveta VZMD, in mag. Kristjanom Verbičem, Predsednikom VZMD.

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items