Sinoči je bila v prostorih VZMD pred Poravnalnim odborom sklenjena poravnava v primeru preizkusa denarne odpravnine za 220 iztisnjenih malih delničarjev družbe HIT ALPINEA, d.d. Poleg Poravnalnega odbora v sestavi Prof. dr. Sergeje Slapničar, Prof. dr. Saše Preliča, Prof. dr. Aleša Berka, so poravnavo podpisali oz. prisostvovali še: s strani VZMD, mag. Kristjan Verbič in odvetnik Klemen Veršič, kot pooblaščenec predlagatelja, skupni zastopnik, odvetnik Aljoša Drobnič, ter Miha Uršič, vodja pravne službe družbe HIT, d.d., kot predstavnik nasprotnega udeleženca oz. glavnega delničarja.   

Preberite več:

V prostorih Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je danes potekal sestanek s Poravnalnim odborom v zadevi iztisnitve malih delničarjev iz družbe TEKSTINA d.d. Ker je družba Tekstina ob iztisnitvi kotirala na Ljubljanski borzi, Poravnalni odbor, poleg Izr. prof. dr. Sergeje Slapničar, Izr. prof. dr. Saša Preliča in Izr. prof. dr. Simona Čadeža, sestavljata še predstavnici ATVP, mag. Tanja Lovka in Anka Čadež. Sestanka pred Poravnalnim odborom se je - poleg glavnega delničarja SVILA IN d.o.o., ki so ga zastopali direktor Simeon Špruk, odvetnik Damjan Škofič in veščak, mag. Mitja Slevec - udeležil tudi VZMD, ki so ga zastopali odvetnik, mag. Blaž Strojan, Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, strokovni sodelavec za področje cenitev in predstavnika Sekcije Tekstina pri VZMD.

Preberite več:

amzs logo

Danes je potekala skupščina družbe AMZS, d.d., ki je odločala o ponovnem imenovanju Antona Breznika za člana Nadzornega sveta. Skupščine se je skušal udeležiti tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, vendar mu slednje ni bilo omogočeno, saj je bila minuli četrtek pri Centralni klirinško depotni družbi dejansko izpeljana iztisnitev manjšinskih delničarjev, s čimer ima AMZS od petka le enega delničarja, društvo Avto moto zveza Slovenije. Iztisnitev manjšinskih delničarjev je glavni delničar sam sebi izglasoval že na predzadnji skupščini, 11. 5. 2017. Zoper sprejeti sklep o iztisnitvi je bila sicer vložena izpodbojna tožba, zato iztisnitev v tem času ni bila izvedena. Kot vse kaže pa je Avto moto zvezi Slovenije, naposled uspelo prebiti registrsko zaporo ter iztisnitev vpisati v sodni register.

Preberite več:

logotip herz

VZMD je že v minulem letu na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine v primeru iztisnitve 192 delničarjev družbe Herz, d.d., ki jo je izvedla avstrijska družba Herz Armaturen GmbH (glavni delničar z 97,81 %). Kot so v vlogi med drugim zapisali strokovni sodelavci VZMD, je bila denarna odpravnina 9,00 € na delnico, ki jo je sam sebi izglasoval glavni delničar, prenizka za vsaj 4,50 do 5,00 € na delnico. To bi za 192 iztisnjenih delničarjev pomenilo vsaj dodatnih 60.000,00 €. Ob tem so izpostavili, da so pri analizi primernosti denarne odpravnine izhajali iz javno dostopnih podatkov in da bi podrobnejši pregled vseh razhajanj omenjeni znesek najverjetneje še dodatno dvignil.  

Preberite več:

Informatika dopis 16012018

Minuli teden je VZMD delničarje družbe Informatika, d.d., ki so svoje delnice prenesli v shemo »Delniška OPORA« pri VZMD, obvestil, da se je pričel tretji in bržčas zadnji krog notranjega odkupa delnic omenjene družbe. Informatika tako vsem delničarjem ponovno ponuja odkup njihovih delnic po ceni 21,18 € za delnico, pri čemer krije tudi stroške prodaje.

Preberite več:

kolpa logo

Na skupščini družbe KOLPA, d.d., ki je potekala 10. 1. 2018 v Metliki, je njen glavni delničar Kolpa holding, d.o.o. (94,26 %vseh delnic Kolpe), pričakovano potrdil svoj predlog sklepa o izključitvi 38 manjšinskih delničarjev iz družbe, pri čemer je kot primerno denarno odpravnino določil 8,50 € na delnico. Še pred skupščino je družba ugodila zahtevi VZMD terposredovala dodatna gradiva in pojasnila, povezana z določitvijo denarne odpravnine, ki jih strokovni sodelavci VZMD še proučujejo. Tako bodo v roku za vložitev Predloga za sodno preveritev primernosti denarne odpravnine pripravili oceno osmiselnosti sprožitve omenjenega postopka.

Preberite več:

V »SLOVENSKEM SREDIŠČU ‒ I FEEL SLOVENIA«, ki ga ob Evropskem rokometnem prvenstvu v Zagrebu pripravlja Rokometna zveza Slovenije s partnerji, se danes zaključuje program poslovnega središča. Poleg poslovnega kosila, katerega častni gostitelj je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Zdravko Počivalšek, bosta danes potekala še gospodarski posvet z naslovom »Primeri projektov in dobrih praks uporabe okolju prijazne tehnologije« ter okrogla miza »Zelena tehnologija za priložnosti regije«.

Preberite več:

V 0894

Državni svet RS je na današnji 3. seji razpravljal o Predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), ki ga je v parlamentarno proceduro vložila Vlada RS, sicer z več kot pol-letno zamudo, glede na Odločbo Ustavnega sodišča RS. Predloga ZPSVIKOB svetniki niso podprli oz. so ga soglasno zavrnili, tudi ker se je proti predlogu že 4. 1. 2018 soglasno (9 : 0) izrekla Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. VZMD je državne svetnike že na takratni seji seznanil - tako z dosedanjimi pripombami VZMD na prvotni predlog ZPSVIKOB v javni obravnavi (VIDEO), kakor tudi s poudarki dodatnih opozoril in pripomb na novi predlog ZPSVIKOB (kot ga je predlagala Vlada RS) - v šestih vsebinskih sklopih ter s konkretnimi predlogi bistvenih sprememb šestih členov predloga ZPSVIKOB. Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, se je ob tem državnim svetnikom zahvalil za proaktivno, konstruktivno in neodvisno držo ter izpostavil, da je tudi Državni svet, že leta 2013, neposredno po sprejetju sporne novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), vložil zahtevo za oceno ustavnosti.   

Preberite več:

Hit Alpinea logo

Po tem, ko so se predstavniki VZMD v postopku sodnega preizkusa denarne odpravnine zaradi razlastitve oz. iztisnitve 220 malih delničarjev iz družbe HIT Alpinea, d.d., nekajkrat sestali s Poravnalnim odborom in nasprotno stranjo - glavnim delničarjem družbo HIT, d.d. - iz Združenja sporočajo, da so se pokazale realne možnosti za sodno poravnavo ter znatno doplačilo denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem. Predstavniki družbe HIT so namreč že v dosedanjih pogovorih pokazali pripravljenost k doplačilu dodatnih 0,76 € na delnico, kar je 200 % dodatek k že izplačani denarni odpravnini 0,38 € na delnico, kolikor so mali delničarji prejeli ob iztisnitvi. VZMD zato ponovno vabi vse delničarje, naj se neposredno pridružijo postopkom, ki jih je (kot edini) sprožil VZMD ter jih bo nadaljeval vse do plačila poštene odpravnine.

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items