V Kongresnem centru Brdo pri Kranju se je ravnokar zaključila »1. Nacionalna konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva«, ki je združila preko 300 uglednih udeležencev, odločevalcev v izvozno usmerjenih podjetjih, deležnikov v podpornem okolju internacionalizacije, predstavnikov tujih veleposlaništev in ključnih investitorjev. Po uvodnih nagovorih ‒ dr. Mira Cerarja, predsednika Vlade RS, Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Karla Erjavca, ministra za zunanje zadeve, Gorazda Žmavca, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, in Boštjana Gorjupa, predsednika Gospodarske zbornice Slovenije ‒ so številni strokovnjaki, predstavniki institucij in podjetij razpravljali o položaju slovenskih izvoznikov po gospodarski krizi, o vlogi države in podpornega okolja na področju internacionalizacije, o trendih, poteh in izzivih internacionalizacije ter dobrih praksah iz tujine.

Preberite več:

Petrol pooblastilo 24 4 2018

Družba PETROL, d.d., tudi letos organizira zbiranje pooblastil za 28. skupščino delničarjev, ki je sklicana za 26. aprila 2018, delničarji pa lahko svoja pooblastila vrnejo do vključno 22. aprila 2018. Tudi ob tokratni skupščini VZMD sodeluje pri zbiranju pooblastil s pooblaščencema dr. Androm Ocvirkom, članom Strokovnega sveta VZMD, in mag. Kristjanom Verbičem, Predsednikom VZMD.

Preberite več:

 20180404 024105

Po včerajšnjem delovnem sestanku članov slovenske gospodarske delegacije z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Zdravkom Počivalškom, ter sprejemu s predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem, danes v Skopju poteka »Poslovni forum« v organizaciji Gospodarske zbornice Makedonije (GZM) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, se visokega obiska udeležuje predvsem z namenom predstavitve dejavnosti in priložnosti v okviru mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD: Invest to Slovenija – investo.si in International Investors' Network – invest-to.net

Preberite več:

Današnji, 34. skupščini družbe Deželna banka Slovenije, d.d. (DBS), je prisostvovalo 87,62 % kapitala z glasovalno pravico, med drugim tudi predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Skupščina je potekala v dokaj polemičnem vzdušju ter ob številnih nasprotnih predlogih, saj sta delničarja KD Group, d.d., in KD Kapital, d.o.o. (skupaj 14,87 % vseh delnic), že kmalu po sklicu skupščine podala kar štiri nasprotne predloge, na skupščini pa - skupaj z družbo ADRIATIC SLOVENICA, d.d. - še nasprotni oz. dodatni volilni predlog za člana Nadzornega sveta, pri čemer so zaradi odklonitve glasovanja o takšnem predlogu napovedali izpodbijanje izvolitve dveh članov NS. Pri obravnavi sprememb in dopolnitev Statuta DBS pa je nasprotni predlog podala tudi SKUPINA PRVA d.d.

Preberite več:

Prihodnji teden bo Skopje obiskala slovenska gospodarska delegacija, ki bo spremljala Predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja, na njegovem povratnem uradnem obisku v Republiki Makedoniji. V gospodarski delegaciji bodo sodelovali predstavniki 22 slovenskih podjetij in institucij. Osrednji del programa delegacije predstavlja Poslovni forum v organizaciji Gospodarske zbornice Makedonije, ki se ga bosta udeležila tudi Predsednik Vlade Republike Makedonije, Zoran Zaev, in Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Zdravko Počivalšek. Forum se bo zaključil z B2B sestanki med predstavniki slovenskih in makedonskih podjetij ter institucij, sledila pa mu bo slovesnost ob ustanovitvi Alumni Ekonomske fakultete Makedonija.

Preberite več:

Sinoči je v ljubljanskem Cankarjevem domu pod sloganom »Strast spreminja sanje v uspeh« potekala jubilejna, 50. podelitev Nagrad Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Devet gospodarskih oskarjev, ki jih je GZS podelil za večletno uspešno vodenje podjetij, so prejeli: Borut Čeh (Labena, d. o. o.), Rado Čulibrk (Niko, kovinarsko podjetje, d. o. o.), dr. Robert Golob (GEN-I, d. o. o.), Branko Kamenšek (Lek Veterina, d. o. o.), Ivan Kralj (Arex, d. o. o.), Matjaž Omladič (Novem Car Interior Design, d. o. o.), dr. Mark Pleško (Cosylab, d. d.), Iztok Špan (Tajfun Planina, d. o. o.), dr. Flora Cvetka Tinauer (EBA, d. o. o.).

Preberite več:

 20180323 142749

V Bruslju, na sedežu Evropske federacije borz vrednostnih papirjev (FESE), danes poteka konferenca o izobraževanju investitorjev »Investor Education in a Digital World« v organizaciji Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (BETTER FINANCE), ki se je aktivno udeležuje tudi predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, sicer član Izvršilnega odbora te vplivne evropske federacije. Mag. Verbič je v dopoldanskem delu udeležencem iz 22 evropskih držav predstavil shemo »Delniška OPORA« VZMD (angleški VIDEO), ki je že od ustanovitve septembra 2016 (VIDEO) deležna močne podpore tudi s strani Evropske federacije. Ob tokratni predstavitvi je »Delniška OPORA« ponovno doživela veliko zanimanje in odobravanje, pri čemer se je pokazal izrazit interes za tovrstno ureditev imetništva (in skupnih prodaj) vrednostnih papirjev tudi v drugih državah Evropske unije. Hkrati so številni zbrani predstavniki izrazili zaskrbljenost spričo vnovičnih (VIDEO) poizkusov spreminjanja zakonodaje - z namenom ukinitve edine alternative (pre)dragim storitvam finančnih posrednikov - ter posledičnega izkoreninjenja malega delničarstva v Sloveniji (VIDEO), in to kljub izjemnim izpričanim uspehom, ko so delničarji številnih družb svoje vrednostne papirje sploh lahko prodali, pogosto pa po nekajkrat višji ceni, kot jim je bila sicer ponujena.

Preberite več:

Dopis Predsedniku Republike 23 3 2018

V VZMD izražajo izjemno presenečenje nad izjavo svetovalca Predsednika Republike, dr. Franceta Arharja, objavljeno v današnji izdaji časnika Delo (druga stran: »Stranke za revizijo bančne sanacije«). V njej namreč dr. Arhar med drugim navaja sledeče: »Iz urada predsednika države smo oškodovanim v sanaciji bank poslali tudi pismo, v katerem sem zapisal mnenje, da bi veljalo razmisliti o poravnavi. Drugače se bodo zadeve vlekle desetletja.« Spričo navedenega je predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, naslovil pismo na Predsednika Boruta Pahorja in njegovega svetovalca dr. Arharja, s prošnjo za posredovanje zadevnega pisma oz. pobude.

Preberite več:

Na Okrožnem sodišču v Kopru je danes potekal tajni poravnalni narok v primeru tožbe, ki jo je VZMD sprožil zoper družbo LUKA KOPER, d.d., zaradi izpodbijanja in ničnosti lanskih skupščinskih sklepov o imenovanju treh novih nadzornikov družbe v sklopu kadrovskega cunamija (VIDEO), ki ga je takrat pričel uprizarjati SLOVENSKI DRŽAVNI HODLING, d.d. (SDH). Na omenjeni skupščini so bili za štiriletno mandatno obdobje, ki je pričelo teči 1. 7. 2017, za člane nadzornega sveta imenovani Andraž Lipolt, mag. Milan Jelenc in Barbara Nose. Slednji so se skupaj s predlagateljem spornih sklepov - družbo SDH - v postopek vključili tudi kot stranski intervinjenti.

Preberite več:

Na današnji, 4. seji Komisije Državnega sveta RS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance so svetniki med drugim razpravljali o predlogu novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). Na povabilo Komisije se je seje aktivno udeležil tudi predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je ponovno opozoril, da Združenje utemeljeno nasprotuje predlogu spremembe 10. odstavka 296. člena novele ZTFI-1, kot jo predlaga Vlada RS, ter izpostavil nekatere ključne pripombe oz. posledice uveljavitve predlagane spremembe. Člani komisije so predhodnim pisnim predlogom VZMD in utemeljitvam mag. Verbiča sicer pozorno prisluhnili, vendar je na koncu - po izvajanjih in izraženi podpori predlogu s strani predstavnikov Ministrstva za finance RS in Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) - predlog novele zakona (kot celoto s 563 členi) podprlo 7 od 10 navzočih državnih svetnikov.

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items