V »SLOVENSKEM SREDIŠČU ‒ I FEEL SLOVENIA«, ki ga ob Evropskem rokometnem prvenstvu v Zagrebu pripravlja Rokometna zveza Slovenije s partnerji, se danes zaključuje program poslovnega središča. Poleg poslovnega kosila, katerega častni gostitelj je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Zdravko Počivalšek, bosta danes potekala še gospodarski posvet z naslovom »Primeri projektov in dobrih praks uporabe okolju prijazne tehnologije« ter okrogla miza »Zelena tehnologija za priložnosti regije«.

Preberite več:

V 0894

Državni svet RS je na današnji 3. seji razpravljal o Predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), ki ga je v parlamentarno proceduro vložila Vlada RS, sicer z več kot pol-letno zamudo, glede na Odločbo Ustavnega sodišča RS. Predloga ZPSVIKOB svetniki niso podprli oz. so ga soglasno zavrnili, tudi ker se je proti predlogu že 4. 1. 2018 soglasno (9 : 0) izrekla Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. VZMD je državne svetnike že na takratni seji seznanil - tako z dosedanjimi pripombami VZMD na prvotni predlog ZPSVIKOB v javni obravnavi (VIDEO), kakor tudi s poudarki dodatnih opozoril in pripomb na novi predlog ZPSVIKOB (kot ga je predlagala Vlada RS) - v šestih vsebinskih sklopih ter s konkretnimi predlogi bistvenih sprememb šestih členov predloga ZPSVIKOB. Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, se je ob tem državnim svetnikom zahvalil za proaktivno, konstruktivno in neodvisno držo ter izpostavil, da je tudi Državni svet, že leta 2013, neposredno po sprejetju sporne novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), vložil zahtevo za oceno ustavnosti.   

Preberite več:

Hit Alpinea logo

Po tem, ko so se predstavniki VZMD v postopku sodnega preizkusa denarne odpravnine zaradi razlastitve oz. iztisnitve 220 malih delničarjev iz družbe HIT Alpinea, d.d., nekajkrat sestali s Poravnalnim odborom in nasprotno stranjo - glavnim delničarjem družbo HIT, d.d. - iz Združenja sporočajo, da so se pokazale realne možnosti za sodno poravnavo ter znatno doplačilo denarne odpravnine iztisnjenim delničarjem. Predstavniki družbe HIT so namreč že v dosedanjih pogovorih pokazali pripravljenost k doplačilu dodatnih 0,76 € na delnico, kar je 200 % dodatek k že izplačani denarni odpravnini 0,38 € na delnico, kolikor so mali delničarji prejeli ob iztisnitvi. VZMD zato ponovno vabi vse delničarje, naj se neposredno pridružijo postopkom, ki jih je (kot edini) sprožil VZMD ter jih bo nadaljeval vse do plačila poštene odpravnine.

Preberite več:

Družba KS Naložbe, d.d., je v sredo, preko portala Ljubljanske borze SeoNet, objavila »Začetek (njihovega) programa nakupov lastnih delnic«, pri čemer se je tečaj, ob sicer simboličnem prometu, dvignil za kar 54 %. Ob tem v VZMD z zadovoljstvom ugotavljajo, da se potrjujejo in udejanjajo njihova nedavna opozorila malim delničarjem, o možnostih za dosego neprimerno višje kupnine za njihove delnice, kot jo je avgusta večinski delničar - ciprska družba KALANTIA LIMITED (70,58 %) - ponudil s Prevzemno ponudbo, odobreno tudi s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Takrat je prevzemnik ponudil 0,52 € na delnico, tečaj na Ljubljanski borzi pa je odtlej večinoma kotiral pri 0,50 €.

Preberite več:

Ob Evropskem rokometnem prvenstvu (12.-28. 1. 2018) bodo v Zagrebu na enem mestu združeni športni, gospodarski, investitorski in promocijski interesi, z izjemnim stičiščem poslovnih in družabnih srečanj ‒ »SLOVENSKIM SREDIŠČEM ‒ I FEEL SLOVENIA«, katerega partner in zlati pokrovitelj je tudi VZMD (VIDEO), v okviru mednarodnih poslovno-investitorskih programov Invest to Slovenia ‒ investo.si in International Investors` Network ‒ invest-to.net, ki letos obhajajo 10. obletnico uspešnega delovanja (Preliminarni program 2018 in Poročilo 2017).

Preberite več:

Na današnji skupščini družbe Gorenje, d.d., sklicani na zahtevo treh delničarjev (Home Products Europe B.V., Raiffeisenbank Austria d. d., in Splitska banka d. d. ), je bilo prisotnega 69,60 % kapitala. Edina vsebinska točka je bila predlagana menjava dveh članov nadzornega sveta - predsednika Marka Voljča in namestnika predsednika, Uroša Slavinca - s Philipom Alexandrom Sluiterjem in Robertom Ličnom. Delničarji predlaganega sklepa niso podprli (za odpoklic 44,74 %, od potrebnih 75 %), se je pa na skupščini vnela polemika med predlagateljem menjave Sluiterjem, sicer tudi nekdanjim članom Uprave družbe, ter predsednikom Uprave, Franjom Bobincem.

Preberite več:

Miran Mejak in memoriam

 

Sodelavci zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev smo z globoko žalostjo sprejeli novico, da je preminil dr. Miran Mejak, naš cenjeni prijatelj ter dolgoletni sodelavec in predsednik Sveta VZMD.

Dr. Mejak, nekdanji diplomat, ugleden gospodarstvenik in glavni slovenski pogajalec za nasledstvo po nekdanji SFRJ, je s svojim neprecenljivim znanjem, izkušnjami in modrostjo bistveno pripomogel tudi k vzpostavitvi ter uspešnemu delovanju VZMD, za kar smo mu neizmerno hvaležni.

Dr. Mirana Mejaka bomo izjemno pogrešali ter ga ohranili v trajnem lepem spominu.

 

Prijatelji in sodelavci iz VZMD

Preberite več:

ZPSVIKOB VZMD v DSRS 4.1.2018 Page 1

V okviru 1. seje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državni svetniki danes razpravljajo o Predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB). Predlog zakona je novembra 2017 - z vsaj pol-letno zamudo - potrdila Vlada RS, po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD pa nikakor ne odpravlja protiustavnosti Zakona o bančništvu (ZBan-1L), na podlagi katerega so bile decembra 2013 izvršene šokantne in popolnoma nepotrebne razlastitve vlagateljev v slovenske banke (VIDEO). Današnje seje Komisije se udeležuje tudi predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je člane Komisije seznanil tako z dosedanjimi pripombami VZMD na prvotni predlog ZPSVIKOB v javni obravnavi (VIDEO), kakor tudi s poudarki dodatnih opozoril in pripomb na novi predlog ZPSVIKOB (kot ga je predlagala Vlada RS), v šestih sklopih ter s konkretnimi predlogi bistvenih sprememb šestih členov predloga ZPSVIKOB.

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items