IMG 2889

Danes v Kopru poteka Zbor delavcev Luke Koper, ki se ga na povabilo Sveta delavcev tudi tokrat udeležuje predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. Slednji bo kot govorec predstavil stališča VZMD glede aktualnega dogajanja v družbi, predvsem v luči za jutri sklicane skupščine, na kateri naj bi delničarji glasovali tudi o nezaupnici Upravi. Kot je ob tem povedal mag. Verbič, »je VZMD nastal ravno po prelomni skupščini Luke Koper pred 13 leti, vse odtlej pa zagovarja enaka stališča, to so interesi Luke Koper kot enega najpomembnejših gospodarskih subjektov v Sloveniji in njenih delničarjev (predvsem malih), med katerimi so tudi številni zaposleni. V kolikor so bile v družbi ugotovljene neskladnosti z zakonodajo, je treba slednje odpraviti, ne pa na vrat na nos menjati Uprave, ki dosega rekordne rezultate.«

Preberite več:

VZMD je danes pričel z izplačili kupnine 982 delničarjem družb SIVENT, d.d., in Vipa holding, d.d. – v likvidaciji, ki so se pridružili uspešnim prizadevanjem in postopkom, ki jih je VZMD vodil za dosego čim višje kupnine iz naslova skupne prodaje delnic v »Delniški OPORI« oz. delnic, prenesenih na odvetniški fiduciarni račun. V VZMD so z odzivom delničarjev in doseženimi pogoji prodaje izjemno zadovoljni, saj kupnina ‒ za delnice, ki so jih mnogi že odpisali – skupno znaša 256.981 €. Tako so danes na kupca, družbo EERSTE NIEDERING FONDS, prenesli 56.026 delnic Siventa (1,94 % vseh delnic družbe); na kupca, družbo MLINO, pa 488.381 delnic Vipa holdinga (6,65 % vseh delnic družbe). V primeru slednjih so pogajalci VZMD dosegli ceno 0,40 €, kar je praktično 7-kratnik lanske prevzemne ponudbe, medtem ko je v primeru delnic Siventa VZMD, v postopku zahteve za izstop iz družbe in naknadnih pogajanjih, dosegel kupnino 1,10 € za delnico, kar je dobrih 22 % več od najvišjega tečaja v zadnjem letu dni.

Preberite več:

V postopku sodnega preizkusa denarne odpravnine, ki ga je VZMD sprožil pred več kot letom dni, zaradi iztisnitve 481 malih delničarjev družbe Adria Airways, se je nemška družba AA International Aviation Holding, ki je iztisnitev izvedla, ponovno pritožila – tokrat že na drugi sklep, s katerim ji je Okrožno sodišče v Kranju naložilo plačilo 5.000 € predujma za stroške poravnalnega odbora. S tovrstnimi manevri družba AA International Aviation Holding z vsemi - za lase privlečenimi - postopkovnimi in pravnimi manevri zavlačuje sodne postopke ter se očitno skuša izogniti odgovornosti do razlaščenih/iztisnjenih delničarje oz. plačilu denarne odpravnine, ki bi odražala dejansko vrednost odvzetih delnic.

Preberite več:

VZMD je v preteklem tednu 270 malim delničarjem družbe Tovarna olja GEA, d.d., poslal dopise, s katerimi jih je obvestil, da so po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD nastopile ugodne okoliščine za aktivna prizadevanja po skupni prodaji delnic manjšinskih delničarjev po čim višji ceni. V juliju je namreč družba, objavila Obvestilo o podpisu Sporazuma o skupni prodaji delnic omenjene družbe, ki so jo podpisali nekateri večji lastniki, s skupno 60,11 % vseh delnic družbe. V letu 2014 je sicer že bil sklenjen oz. oblikovan konzorcij za prodajo Tovarne olja GEA, in sicer med Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in družbami, povezanimi s KD Group, vendar do prodaje v tem okviru ni prišlo. Kaže, da so se razmere spremenile, saj je DUTB letos aprila samostojno prodal svoj 18,36 % delež Tovarne olja GEA, ki ga je kupila družba ETA Kamnik, d.o.o., a je prodajna cena ostala skrivnost. Tečaj delnice Tovarne olja GEA se je na Ljubljanski borzi v zadnjem letu gibal med 3,10 € in 5,00 €, pri čemer pa v VZMD izpostavljajo, da se je v primeru prodaje večjih svežnjev delnic že v preteklosti izkazalo, da je možno doseči precej višjo ceno. Knjigovodska vrednost delnice je konec leta 2016 znašala 9,60 €.

Preberite več:

Prihod Paelinck 01

V nedeljo, 17. 12. 2017, bo na prijateljski in uradni obisk VZMD v Ljubljano prispel dr. Jean-Pierre Paelinck, predsednik in generalni sekretar Svetovne federacije investitorjev (WFI). Gre za že četrti uradni obisk uglednega gosta v Sloveniji, ki se bo tokrat kot častni gost udeležil slavnostne seje Sveta in prednovoletnega sprejema sodelavcev VZMD.

Preberite več:

V Kranju je sinoči potekala skupščina družbe Hranilnica LON, d.d., kjer je bilo prisotnega 74,64 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je že dva dni pred tem na Upravo družbe naslovil sklop konkretnih vprašanj oz. Zahtevo za pojasnila. VZMD si prizadeva svoja stališča oblikovati na podlagi karseda celovitih informacij, zato so se vprašanja nanašala predvsem na vsebino in obrazložitev dodatne točke dnevnega reda, s katero je največji delničar Alea Iacta, d.o.o. (9,99%), predlagal glasovanje o nezaupnici Predsedniku uprave družbe. Predsednik uprave, dr. Jaka Vadnjal, je na skupščini sicer podal številne odgovore, posebej na »vprašanja VZMD«, ki pa v nekaterih delih niso bili konkretni oz. docela zadovoljujoči.

Prvotni predlog Uprave za spremembo Statuta, ki je med drugim predvideval pooblastilo Upravi, da v naslednjih 5 letih enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital, pri čemer bi se lahko prednostno pravico obstoječih delničarjev delno ali v celoti izključilo, je bil tako - kot že na junijski skupščini - ponovno zavrnjen (89,04 % PROTI). VZMD je z nasprotnim predlogom zahteval črtanje izključitve prednostne pravice, problematično pa je bilo tudi dejstvo, da bi lahko s takšno dokapitalizacijo en sam »dokapitalizator« svoj delež v družbi naenkrat povečal preko preko 50 %. Na koncu je bil z 85,12 % sprejet nasprotni predlog delničarja Alea Iacta, ki deloma rešuje problem osnovnega predloga.

Tako Statut po novem omogoča enkratno ali večkratno povečanje osnovnega kapitala za največ 40.000 delnic, oz. 3 mio €, namesto prvotno predlaganih 80.000 delnic, oz. 6 mio €, obstoječi delničarji pa so lahko ob tem le delno izključeni, saj mora Uprava k dokapitalizaciji povabiti vsaj 50 največjih delničarjev. Skupščina je potrdila spremembo imena družbe, tako da se Hranilnica LON po novem imenuje LON banka.

Delničarji so za konec z 81,41 % izglasovali nezaupnico predsedniku Uprave družbe, po tem, ko sta predsednik Uprave, dr. Vadnjal in član Uprave, Bojan Mandič, opravila daljši predstavitvi. Svoj predlog o nezaupnici je v razpravi dodatno podkrepil predlagatelj Alea Iacta, ki jo je na skupščini zastopal njen direktor Sergej Racman, medtem ko je predsednik VZMD v razpravi izpostavil »zaskrbljenost Združenja, nad predlogom največjega delničarja ter dejstvom, da uprava razrešnice ni prejela že na prejšnji skupščini. Današnje navedbe predsednika Uprave pa nas navdajajo z dodatno zaskrbljenostjo, vendar je glasovanje o nezaupnici lahko le signal, za vsakršno konkretno odločitev o predsedniku oz. članih uprave pa bo moral odgovornost sprejeti Nadzorni svet družbe«.


Sorodna sporočila:

HRANILNICA LON – pred jutrišnjo skupščino VZMD na Upravo naslovil vprašanja ob predlogu za podelitev nezaupnice Predsedniku uprave - Sreda, 13.12.2017

HRANILNICA LON – današnja skupščina proti spremembi v banko, izključitvi prednostne pravice delničarjev in razrešnici uprave - Ponedeljek, 12.06.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

Sinoči je v Državnem zboru RS potekala 36. seja, na kateri so poslanci razpravljali o predlogu Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB). Ob številnih opozorilih strokovne javnosti, tudi VZMD, ki je seji prisostvoval, so praktično vse poslanske skupine - razen (oz. komaj zaznatno) SD in DeSUS - zahtevale ali vsaj predlagale bistvene spremembe in dopolnitve do drugega branja oz. obravnave na matične odboru Državnega zbora.

Preberite več:

V okviru 36. seje Državnega zbora RS bodo poslanci v večernih urah razpravljali o predlogu Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB). Predlog zakona je novembra - s pol-letno zamudo - potrdila Vlada RS, po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD pa nikakor ne odpravlja protiustavnosti Zakona o bančništvu (ZBan-1L), na podlagi katerega so bile decembra 2013 izvršene šokantne in popolnoma nepotrebne razlastitve vlagateljev v slovenske banke (VIDEO). Današnje dogajanje ter stališča in ravnanja posameznih političnih strank bodo v VZMD pozorno spremljali, nad predlogom Vlade pa so toliko bolj presenečeni, saj »Vlado RS vodi ustavni pravnik, hkrati pa je predlog zakona v nasprotju z zadevno Odločbo Ustavnega sodišča RS ter prinaša celo novo in dodatno protiustavnost in naravnost kliče po ponovni presoji ustavnosti,« se čudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki se seje v Državnem zboru tudi neposredno udeležuje.

Preberite več:

Zahteva Hranilnica LON 12122017

VZMD je na Upravo družbe Hranilnice Lon naslovil Zahtevo za pojasnila spričo Predloga za razširitev dnevnega reda 32. skupščine družbe, ki bo potekala jutri. Med drugim v VZMD zahtevajo dodatne informacije o poslovanju družbe do vključno oktobra 2017, s primerjavo realizacije in planiranim poslovanjem ter pojasnili glede morebitnih odstopanj, planskih dokumentov za leto 2018, stroških dela in številu zaposlenih po posameznih mesecih ter urejanju objekta, kjer ima družba sedež.

Preberite več:

Dopis podpisnikom DS 12 12 2017 web

V tem tednu so bila uspešno sklenjena pogajanja med predstavniki VZMD in nizozemske družbe EERSTE NIEDERING FONDS B.V., glavnim delničarjem družbe SIVENT, d.d. (90,22 %). Tako bodo delničarji, združeni v Delničarskem sporazumu in »Delniški OPORI« pri VZMD, svoje delnice prodali po ceni 1,10 € za delnico, kar je 120 % več od trenutnega borznega tečaja (0,50 €) in dobrih 22 % več od najvišjega tečaja v zadnjih letih (0,90 €). Delničarji, ki se zahtevi za izstop ob pošteni odpravnini ter prizadevanjem za skupno prodajo v okviru VZMD še niso priključili, imajo čas le še do 14. 12. 2017, da podpišejo vso potrebno dokumentacijo ter prenesejo svoje delnice na fiduciarni račun Odvetniške pisarne Jereb, od koder bo izvedena skupna prodaja svežnja delnic.

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items