Frantar Borut odstopna izjava člana NS

Pred dobro uro se je zaključila 39. skupščina družbe Mladinska knjiga založba, d.d., kjer je bilo prisotnega 84,44 % kapitala z glasovalno pravico.

Skupščina je bila sklicana na zahtevo delničarjev Milana Matosa, Marijana Grošlja, Suzane Šoster, Helene Kamnikar in Andreja Cunderja (5,17 %), ki so predlagali odpoklic člana Nadzornega sveta, Boruta Frantarja, na njegovo mesto pa imenovanje Andreja Cunderja. Skupščine se je udeležil tudi mag. Kristjan Verbič ter zastopal delničarje, združene v »Delniški OPORI« pri VZMD.

Preberite več:

dopis dz rs 22022018

Na vodstvo Državnega zbora RS in Državnega sveta RS, vodje poslanskih skupin in predsednike parlamentarnih političnih strank je danes predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, poslal uradni dopis, v katerem argumentirano nasprotuje predlogu spremembe 10. odstavka 296. člena novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), kot jo predlaga  Vlada RS. Predlagana sprememba le leto dni od zadnjih zaostritev je ‒ po trdnem prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD ‒ očiten ponovni poizkus ukinitve uspešne sheme »Delniška OPORA« (VIDEO) ter dodatnih nerazumnih omejitev fiduciarnega odvetniškega računa vrednostnih papirjev za izvedbo skupnih prodaj. Slednje so se v okviru »Delniške OPORE« (VIDEO) izkazale za izjemno učinkovite, saj so bile samo v decembru 2017 izpeljane odmevne skupne prodaje delnic, ki so dotlej veljale za praktično ničvredne, preko katerih so mali delničarji skupaj prejeli preko 260.000 € EUR kupnin, pri čemer so iztržene vrednosti za delnice vselej pomembno (tudi za 6-kratnik) presegle dotedanje tržne vrednosti, ki so jih za druge uspeli doseči »profesionalni« finančni posredniki.

Preberite več:

BF 21.2.2018

Evropska federacija investitorjev in uporabnikov finančnih storitev BETTER FINANCE, katere aktivni član je VZMD, že dalj časa resno in argumentirano opozarja, da staranje prebivalstva predstavlja tudi veliko breme za evropske pokojninske sisteme. Vedno večja je potreba po bolj trajnostnem pokojninskem sistemu na ravni celotne EU, zato je v teku regulativna prenova v obliki Vseevropskega osebnega pokojninskega produkta (PEPP). Medtem ko je Evropska komisija priznala pomen davčnih olajšav, vezanih na pokojninske produkte in sheme, to ne velja za davčne oprostitve za čezmejne pokojninske sklade. Trenutno je povračilo davka mogoče le za tuje naložbe (Withholding Tax refunds on foreign investments).

Dragi in zapleteni postopki vračila davka na tuje naložbe so problem, s katerim se soočajo pokojninski skladi po vsej Evropi. Kljub nedavnim korakom za poenostavitev postopkov so stroški zaradi pravnih postopkov in nejasnih opredelitev pokojninskih skladov še vedno visoki. Nizozemska upravitelja premoženja, APG in PGGM, ter organizacija PensionsEurope, so se pred nedavnim izrekli proti sedanjemu sistemu, ki je sledil zasedanju Evropske komisije o kodeksih ravnanja v primeru WHT. Nizozemski pokojninski sektor kot celota iz povračil WHT pridobi 300 milijonov evrov, medtem ko so v sedanjih razmerah najbolj prizadete manjše sheme pokojninskega varčevanja. Leta 2005 je PensionsEurope zaradi nezadostnega priznavanja pravic pokojninskih skladov pri povračilih WHT vložil pritožbe glede diskriminatornega ravnanja v 19 državah članicah EU. Dodatno pomanjkanje fiskalne opredelitve pokojninskih skladov se odraža v tem, da se tuje akterje, ki se soočajo z ovirami, obravnava drugače od domačih, ki so pogosto oproščeni davka na dividende. Po mnenju Better Finance je rešitev zagotavljanje enakih pogojev v evropskem prostoru, ki so ključnega pomena za trajnostni pokojninski sistem v prihodnosti in zahtevajo usklajen sklop pravil in opredelitev.


 

Sorodna sporočila:

BRUSELJ - mednarodna konferenca o financiranju evropskega gospodarstva preko vlaganj individualnih investitorjev oz. z okrepljeno vlogo malih delničarjev - Ponedeljek, 04.12.2017

BETTER FINANCE pozdravlja študijo ESMA o vplivu stroškov in inflacije na rezultate investicijskih skladov, ki pritrjuje njihovim vsakoletnim raziskavam, hkrati pa izpostavlja nekatere pomembne pomanjkljivosti - Četrtek, 09.11.2017

MALTA - na srečanju Evropske federacije investitorjev izjemno čudenje ob neverjetnih praksah finančnih posrednikov ter stranpoteh kapitalskega trga v Slovenji, ponovno pod lažno krinko evropske regulative, kakršne pa ne poznajo v nobeni drugi državi EU ! - Petek, 13.10.2017

EVROPSKA KOMISIJA izbrala predstavnika Better Finance za svetovalca pri uveljavitvi Direktive o pravicah delničarjev – OMEJEVANJE VLOGE POSREDNIKOV ter krepitev neposrednega sodelovanja med družbami in njihovimi delničarji - Torek, 19.09.2017

VIDEO REPORTAŽA s konference "Investicijske priložnosti v Sloveniji" in predstavitve mednarodnih dejavnosti VZMD - Četrtek, 14.09.2017

 

SAINT TROPEZ – Predsednik VZMD zaključuje prijateljski in poslovni obisk po povabilu Izvršnega direktorja Evropske federacije investitorjev - Četrtek, 31.08.2017

EVROPSKA KOMISIJA - Evropska federacija investitorjev in VZMD pozdravljata pomemben premik na področju vlaganj in varčevanj z Pan-European Personal Pension Product ter predlagata nekatere dodatne izboljšave - Torek, 04.07.2017

PRAGA, DUNAJ, OTTAWA - Joint ESAs Consumer Protection Day, CEE Impact Day in diplomatski sprejem ob Ottawa Welcomes the World 2017 - Petek, 23.06.2017

BRUSELJ, JOHANNESBURG, PRETORIA, DURBAN – konferenca Evropske federacije investitorjev, »Circular Economy Mission to South Africa« in »World Economic Forum on Africa« - Četrtek, 04.05.2017

BRUSELJ – mednarodna konferenca Evropske federacije investitorjev o številnih primerih oškodovanj investitorjev, tudi v Sloveniji – VZMD opozoril na nesprejemljive pritiske ECB in Evropske komisije - Sreda, 03.05.2017

EVROPSKI PARLAMENT sprejel Direktivo o pravicah delničarjev za stabilno evropsko ekonomijo; MINISTRSTVO ZA FINANCE RS pa s predlogom Zakona na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki predstavlja nov udarec pravni varnosti slovenskih vlagateljev - Torek, 14.03.2017

BRUSELJ – Evropska federacija investitorjev vzpostavila Evropsko platformo za finančno izobraževanje in opismenjevanje - Četrtek, 23.02.2017


www.vzmd.si – več o VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si

www.invest-to.net – več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

panvita logo

Opoldan se je v Gornji Radgoni pričela 27. skupščina družbe PANVITA, Mesna industrija Radgona, d.d., kjer bodo delničarji odločali o predlogu za dokapitalizacijo družbe, se seznanili z odstopno izjavo člana Upravnega odbora Svaruna Udoviča ter glasovali o skupine Panvita.

Preberite več:

Glavni akter škandalozne pre-sanacije slovenskega bančnega sistema (VIDEO), Guverner Banke Slovenije, dr. Boštjan Jazbec, bo, kot vse kaže, za svojo vlogo pri protiustavnih razlastitvah v slovenskih bankah ter milijardnem oškodovanju vseh davkoplačevalcev in državljanov nagrajen z novo pomembno funkcijo. Kakor pred tem že nekateri njegovi pomagači, je tudi dr. Jazbec nagrajen s službo v tujini, daleč stran od množice oropanih, poteptanih in brezpravnih državljanov Republike Slovenije! Da sta norčevanje ter ironija še večja, naj bi dr. Jazbec, kot eden izmed direktorjev v novo-ustanovljenem Enotnem odboru za reševanje ‒ centralnem organu za reševanje bank v okviru bančne unije ‒ skrbel za reševanje bank v težavah, s kar najmanjšimi posledicami za davkoplačevalce. V VZMD so zato prepričani, da je dr. Jazbec, s svojimi referencami in preteklimi dejanji, ena najmanj primernih oseb za poslanstvo njegovega novega delovnega mesta.

Preberite več:

slon logo

Za danes sklican narok v zadevi Kompas Hoteli Bled, d.d., kjer je VZMD vložil Predlog za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu Zakona o gospodarskih družbah, zaradi iztisnitve malih delničarjev, je bil preklican, saj je okrožna sodnica Andreja Simsič, tudi na predlog VZMD, imenovala Poravnalni odbor. Njegov predsednik, Prof. dr. Aleš Berk, je tako že prevzel spis, s strani odvetnika VZMD, Klemna Veršiča, pa prejel pismo, v katerem ga je ta seznanil z okoliščino, da je sodišče predlagatelja VZMD doslej pozabilo obveščati o opravljenih procesnih dejanjih. Odvetnik Veršič je pri tem izpostavil, da ima VZMD povsem enako vlogo kot drugi predlagatelj, družba SAVA, d.d., zato je pozval Poravnalni odbor, da o njihovih izsledkih, morebitnih poravnalnih srečanjih in drugih aktivnostih obvešča tudi predlagatelja VZMD.

Preberite več:

V osemletni sagi 726 iztisnjenih malih delničarjev družbe Dana, d.d., je VZMD ta teden spet prejel  pripravljalno vlogo družbe Plasta, d.o.o., ki je zdaj že davnega leta 2010 izvedla sporno iztisnitev. Po prepričanju VZMD, ki je sprožil sodni postopek za preizkus denarne odpravnine, navedbe nasprotne strani ponovno služijo zgolj zavlačevanju maratonskega sodnega postopka, v katerem se družba Plasta oz. njen lastnik in direktor Franc Frelih, ob pomoči odvetnika Janija Soršaka, poskuša izogniti izplačilu primerne denarne odpravnine za delnice, ki jih je samovoljno odvzel malim delničarjem.

Preberite več:

 20180212 125349

Predsednica Republike Malte, Nj. Eksc. Marie-Louise Coleiro Preca, je konec minulega tedna, na tridnevnem uradnem obisku v predsedniški palači, gostila slovensko delegacijo - predstavnike društva Hiša Sonca in restavracije Druga Violina. Slednji so v soboto, v sodelovanju s tamkajšnjim društvom »Malta Community Chest Fund Foundation« (MCCFF), pripravili odmevno dobrodelno večerjo in slavnostni sprejem. Ta je potekal v podporo prizadevanjem malteških gostiteljev, ki želijo po uspešnem zgledu iz Slovenije vzpostaviti koncept restavracije, ki zaposluje tudi osebe s posebnimi potrebami.

Preberite več:

PR HLEG Final Report 020218 Page 1

Evropska Federacija investitorjev (Better Finance), katere aktivni član je tudi VZMD, se je odzvala na nedavno Poročilo Skupine visokih strokovnjakov Evropske komisije (HLEG) s priporočili za finančni sistem, ki bodo podpirala trajnostne investicije. Kljub temu, da je Poročilo korak v pravo smer k ustvarjanju čistejšega in bolj pravičnega gospodarstva, v Better Finance razočarano ugotavljajo, da žal ne vključuje informacij in ne naslavlja težav z upravljanjem trajnostnih finančnih produktov.

Preberite več:

Kovinoplastika Lož zapisnik Page 1

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal poravnalni narok v zadevi sodnega preizkusa 378.834,75 € denarne odpravnine, ki sta jo družbi KJK Investicije 6, d.o.o., in KJK Investicije 7, d.o.o., kot glavni delničar izplačala iztisnjenim/razlaščenim 148 delničarjem družbe Kovinoplastika Lož, d.d. Današnjega naroka sta se s strani VZMD udeležila odvetnik Klemen Veršič in Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič.

Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items