V okviru 36. seje Državnega zbora RS bodo poslanci v večernih urah razpravljali o predlogu Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB). Predlog zakona je novembra - s pol-letno zamudo - potrdila Vlada RS, po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD pa nikakor ne odpravlja protiustavnosti Zakona o bančništvu (ZBan-1L), na podlagi katerega so bile decembra 2013 izvršene šokantne in popolnoma nepotrebne razlastitve vlagateljev v slovenske banke (VIDEO). Današnje dogajanje ter stališča in ravnanja posameznih političnih strank bodo v VZMD pozorno spremljali, nad predlogom Vlade pa so toliko bolj presenečeni, saj »Vlado RS vodi ustavni pravnik, hkrati pa je predlog zakona v nasprotju z zadevno Odločbo Ustavnega sodišča RS ter prinaša celo novo in dodatno protiustavnost in naravnost kliče po ponovni presoji ustavnosti,« se čudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki se seje v Državnem zboru tudi neposredno udeležuje.

Preberite več:

Zahteva Hranilnica LON 12122017

VZMD je na Upravo družbe Hranilnice Lon naslovil Zahtevo za pojasnila spričo Predloga za razširitev dnevnega reda 32. skupščine družbe, ki bo potekala jutri. Med drugim v VZMD zahtevajo dodatne informacije o poslovanju družbe do vključno oktobra 2017, s primerjavo realizacije in planiranim poslovanjem ter pojasnili glede morebitnih odstopanj, planskih dokumentov za leto 2018, stroških dela in številu zaposlenih po posameznih mesecih ter urejanju objekta, kjer ima družba sedež.

Preberite več:

Dopis podpisnikom DS 12 12 2017 web

V tem tednu so bila uspešno sklenjena pogajanja med predstavniki VZMD in nizozemske družbe EERSTE NIEDERING FONDS B.V., glavnim delničarjem družbe SIVENT, d.d. (90,22 %). Tako bodo delničarji, združeni v Delničarskem sporazumu in »Delniški OPORI« pri VZMD, svoje delnice prodali po ceni 1,10 € za delnico, kar je 120 % več od trenutnega borznega tečaja (0,50 €) in dobrih 22 % več od najvišjega tečaja v zadnjih letih (0,90 €). Delničarji, ki se zahtevi za izstop ob pošteni odpravnini ter prizadevanjem za skupno prodajo v okviru VZMD še niso priključili, imajo čas le še do 14. 12. 2017, da podpišejo vso potrebno dokumentacijo ter prenesejo svoje delnice na fiduciarni račun Odvetniške pisarne Jereb, od koder bo izvedena skupna prodaja svežnja delnic.

Preberite več:

Danes se za delničarje družbe Vipa Holding, d.d. – v likvidaciji, izteka skrajni rok za vključitev v prodajni paket, za katerega je VZMD v dolgotrajnih pogajanjih dosegel ceno v višini skoraj 7-kratnika lanske prevzemne ponudbe, torej kar 0,40 € za posamezno delnico. V zadnjih dneh se je delničarskemu sporazumu pridružilo tudi nekaj večjih manjšinskih delničarjev, zato bo - kot se je že pokazalo - prodajni paket krepko presegel 5 % vseh delnic, k čemur so v VZMD prizadevali zaradi doseganja boljših pogojev prodaje.

Preberite več:

V minulem tednu je VZMD delničarjem družb, Vizija Holding, k.d.d., in Vizija Holding Ena, k.d.d., poslal dopise z opozorilom, da sta za konec decembra sklicani skupščini obeh družb, na katerih se bo odločalo le o eni vsebinski točki »Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe«. To najverjetneje pomeni, da bo glavni delničar - ki ga predstavljajo povezane družbe Perspektiva FT, d.o.o., Lisca, d.d., CGP, d.d., Strešnik, d.o.o., Tiskarna Novo mesto, d.d., in Hidrotehnik, d.d. (skupaj 96,71 % vseh delnic) - na skupščini sam-sebi sprejel sklep, po katerem bodo vse delnice manjšinskih delničarjev prenesene na glavnega delničarja, pri čemer je kot primerna denarna odpravnina določenih 2,00 € na delnico.

Preberite več:

Sinoči je v klubu Cankarjevega doma potekal tradicionalni prednovoletni sprejem uprav udeležencev slovenskega finančnega trga v organizaciji Ljubljanske borze, d.d, in KDD, d.d. Dogodka, kjer je Ljubljanska borza podelila nagrade najboljšim borznim družbam in članom Borze, se je udeležil tudi predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič. S podelitvijo nagrad je Borza izkazala priznanje družbam, ki so dosegle najboljše rezultate v več različnih kategorijah v okviru opazovanega obdobja enega leta. Prejemniki so Zavarovalnica Triglav, Unior, Cinkarna Celje in Alta Invest. Predstavniki VZMD so se sprejema udeleževali tudi v preteklih letih, leta 2011 (VIDEO) in 2012 (VIDEO) pa je VIDEO reportaže pripravila tudi VZMD.tv.

Preberite več:

V preteklih dneh so razlaščeni oz. izbrisani imetniki obveznic in delnic Banke Celje prejeli vabilo VZMD k vključitvi v odškodninske tožbe zoper banko izdajateljico in Banko SlovenijE. S 15. decembrom bodo namreč minila 3 leta, odkar je Banka Slovenije z enim samim zamahom izbrisala vse delničarje in imetnike vseh podrejenih obveznic Banke Celje, s tem pa se bo iztekel tudi rok za vložitev odškodninskih tožb zoper banko izdajateljico.

Skupaj z leto poprej (2013) izvršenim izbrisom vlagateljev v bankah NLB, NKBM, Abanka, Probanka in Factor banka, je Banka Slovenije izbrisala več kot 100.000 imetnikov delnic in podrejenih obveznic slovenskih bank - posredno pa še preko 500.000 državljanov, ki varčujejo v pokojninskih družbah, družbah za upravljanje in zavarovalnicah - ter se jim tako »oddolžila« za zaupanje, ki so ga izkazali našim bankam, njihovim zaposlenim in ne nazadnje kompetentnosti nadzora Banke Slovenije nad njihovim poslovanjem in delovanjem. Pod okriljem VZMD, in ob sodelovanju Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, d.o.o., in Odvetniške pisarne Jereb, d.o.o., so tako konec minulega leta številni imetniki delnic in obveznic že sprožili odškodninske tožbe zoper same banke (VIDEO). K omenjeni tožbi zoper Banko Celje pa se oškodovani še vedno lahko pridružijo do srede prihodnjega tedna.

Preberite več:

PR Equity Financing of the EU Economy How to get EU citizens as investors back into Capital Markets 221117 Page 1

Pred dnevi je v Bruslju potekala odmevna mednarodna konferenca »Equity Financing of the EU Economy« v organizaciji Evropske federacija borz vrednostnih papirjev (FESE), Evropske investicijske banke (EIB) in Evropska Federacija investitorjev (Better Finance), katere aktivni član je tudi VZMD (VIDEO). Na odlično obiskani konferenci so predstavniki Evropskega parlamenta in Komisije, stalnih predstavništev pri EU, evropskih nadzornih organov, potrošniških in trgovinskih združenj ter predstavniki finančne industrije, razpravljali o tem, kako državljane EU kot vlagatelje ponovno pritegniti na kapitalske trge.

Preberite več:

Sklep kazenski postopek Mlino zoper Kristjana Verbiča se ustavi Page 1

Okrožno sodišče v Ljubljani je na današnjem predobravnavnem naroku po Predsedniku senata Borisu G. Hrovatu sklenilo, da se ustavi kazenski postopek zoper mag. Kristjana Verbiča (Predsednika VZMD), ki ga je zaradi kaznivih dejanj žaljive obdolžitve (VIDEO), preko odvetnika dr. Blaža Kovačič Mlinarja, kot zasebni tožilec sprožila družba MLINO, d.o.o.

Preberite več:

Pred dobro uro je bila v prostorih VZMD podpisana prodajna pogodba, s katero so uspešno sklenjena nekajtedenska zahtevna pogajanja med predstavniki VZMD in družbe MLINO, d.o.o., največjim lastnikom družbe Vipa Holding, d.d. – v likvidaciji (79,79%). Tako bodo delničarji, združeni v Delničarskem sporazumu in »Delniški OPORI« pri VZMD svoje delnice prodali po ceni 0,40 € na delnico, kar je za 0,34 € več, kot je znašala lanskoletna prevzemna ponudba (0,06 €), ki jo je odobrila tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Preostalih 7.148 malih delničarjev torej lahko prejme preko 585.004,40 € kupnine, če se bodo pravočasno pridružili postopku prodaje pod pogoji, ki so jih izposlovali v VZMD. Sicer so te delnice - tudi glede na večmesečni borzni tečaj pri 0,06 € - skupaj vredne le pičlih 87.750,66 €. Prodajna pogodba med drugim vključuje tudi t.i. »top up klavzulo«, ki delničarjem zagotavlja še dodatno plačilo v primeru, da bi kupec (ali z njim povezane osebe) v naslednjih 24 mesecih te delnice kupoval po višji ceni.
Preberite več:

Več prispevkov

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items