Pogoji uporabe

Zaščita avtorskih pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.vzmd.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je informativne narave.

Omejena odgovornost

VZMD ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.vzmd.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. VZMD se bo trudilo za pravilnost informacij. VZMD lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.vzmd.si izključno za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

VZMD bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.vzmd.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items